Chính sách bảo mật của Công ty Nệm Cao Su Non Thắng Lợi

Chúng tôi, Công ty Nệm Cao Su Non Thắng Lợi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác một cách tốt nhất có thể. Chính sách bảo mật của chúng tôi được xây dựng dựa trên những nguyên tắc sau đây:

  1. Thu thập thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin nếu không có mục đích cụ thể và rõ ràng.

  1. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác cho mục đích cụ thể đã được đề ra, chẳng hạn như xử lý đơn đặt hàng, giao hàng, hỗ trợ khách hàng hoặc cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

  1. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp chúng tôi cần thiết để thực hiện các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, hoặc được yêu cầu bởi pháp luật.

  1. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác bằng cách sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp, bao gồm mã hóa dữ liệu, quản lý truy cập và giám sát hoạt động trên hệ thống.

  1. Quyền của khách hàng và đối tác

Khách hàng và đối tác có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về các thông tin cá nhân của mình đã được thu thập và yêu cầu sửa đổi hoặc xoá bỏ thông tin sai hoặc không chính xác.

  1. Sự đồng ý

Khi khách hàng và đối tác sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đồng nghĩa với việc khách hàng và đối tác đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nếu khách hàng và đối tác có bất kỳ thắc mắc liên hệ web site nệm cao su non american của chúng tôi

Cảm ơn tất cả quý khách hàng